Komplexné riešenia
systémov vašich strojov

Kombinujeme naše vedomosti a skúsenosti v oblasti hydrauliky, elektroniky, software a elektrických pohonov.

Displej DP720
Joystick JS1-H
Batéria / Superkapacitor
Invertor
Elektrogenerátor
Hydrogenerátor
pracovných funkcií
Rozvádzač PVG100/32
Elektromotor
navijáku
Elektromotor pojazdu
Telematika WS503
Joystick JS1-H
Displej DP700
Mikrokontroler MC90
Rozvádzač PVG32
Systém
chladenia
Hydrogenerátor
pojazdu H1P
Hydrogenerátor pre
otvorený okruh Série 45
Pojazdový hydromotor H1B
Hydraulické riadenie
Zubový hydrogenerátor
Rozvádzač PVG16

Hydraulické
systémy

  • Návrh a dodávka hydraulických systémov
  • Zameranie na mobilnú hydrauliku
  • Predaj a servis

Viac o hydraulike

Elektronika
a software

  • Riadiaci software na mieru – PLUS+1
  • Digitalizácia a modernizácia systémov
  • Predaj a servis

Viac o elektronike a software

Elektrické
pohony

  • Inovácia na elektrické a hybridné systémy
  • Elektrifikácia mobilných strojov
  • Predaj a servis

Viac o elektrických pohonoch