Hydromotory OMP, OMR a OMH

Výrobca Danfoss

  • Stredný výkon (OMP, OMR, OMH)
  • Uzatvorený i otvorený okruh
  • Dobrá účinnosť pri nízkych otáčkach
  • Vysoký krútiaci moment
  • Nenáročné na použité hydraulické kvapaliny
  • Určené aj pre radiálne zaťaženie
  • Tichý a plynulý chod
  • Parkovacia brzda (OMR F…)
  • Konštantný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok
ModelGeometrický objem (cm^3)Nominálny tlak (bar)Krátkodobý tlak (bar)Max. dosiahnuteľný tlak (bar)Prietok (l/min)Max. výkon (kW)
OMP25 - 40001401752006030
OMR50 - 3751752002256015
OMH200 - 5001752002257518,5