Sada na ruku

Vzhľadom pre veľký záujem zákazníkov o riešenie elektro-hydraulického ovládania hydraulickej ruky pre lesné vyvážacie súpravy za traktor sme sa rozhodli o zostavenie sady, ktorá sa skladá z osem-sekčného rozvádzača PVG 32, dvoch joystickov PROF 1 a elektrickej kabeláže prispôsobenej špeciálne pre inštaláciu na traktor s vyvážacím vlekom. Rozvádzač sa dá prispôsobiť pre akúkoľvek bežne dostupnú hydraulickú ruku (Palms, Cranab, Nokka, atď.).

PVG 32

Rozvádzač PVG 32 má šesť proporcionálnych sekcií pre ruku a dve sekcie on-off pre opory. Rozvádzač je úplne kompenzovaný, takže nedochádza ku vzájomnému ovplyvňovaniu prietokov v jednotlivých sekciách rozvádzača a tým pádom môže obsluha komfortne a bezpečne ovládať aj niekoľko funkcií ruky naraz. Voliteľné sú jednotlivé prietoky sekciami rozvádzača i jednotlivé sekundárne ventily pre obmedzenie tlaku. Tieto parametre sa najčastejšie nastavujú podľa technickej dokumentácie hydraulickej ruky.

Joysticky PROF 1

Súčasťou sady sú dva ergonomické joysticky PROF 1. Každý joystick má tri proporcionálne a jednu on-off funkciu. Riadenie rozvádzača prebieha napäťovým signálom, ktorý ide z joysticka priamo do rozvádzača. Odpadá tak použitie akéhokoľvek počítača či iného riadiaceho prvku. Všetka riadiaca elektronika je zabudovaná priamo v elektrickom module rozvádzača PVG 32.

Za príplatok môžete zvoliť joysticky s možnosťou nastavenia požadovaných prietokov v jednotlivých sekciách rozvádzača so zachovaním plnej dráhy joysticka. Takto si môžete veľmi jednoducho odladiť chod hydraulickej ruky presne podľa Vašich potrieb.

Kabeláž

Kabeláž, ktorá je súčasťou sady sa skladá z časti, ktorá je umiestnená v traktore a z časti, ktorá je umiestnená na vyvážacom vleku. Tieto časti sú spojené odolným konektorom. Celý systém je koncipovaný tak, aby mal zákazník čo najmenej práce pri inštalácii sady, takže stačí len pripevniť joysticky do kabíny traktora a zapojiť ich ku kabeláži, natiahnuť kabeláž po traktore a vleku a zapojiť konektory na rozvádzač.

V prípade záujmu o túto sadu volajte alebo píšte našim technikom.

 

Jakub Kejduš

Kontaktujte nášho špecialistu