Nová rada joystikov JS1-H

Spoločnosť Danfoss Power Solutions predstavila nový rad joystickov JS1-H. Tento rad by mal postupne nahradiť súčasné rady joystickov. Výstupný signál joystickov bude nielen analógový signál pre rozvádzače PVG, ale tiež digitálny cez zbernicu CAN-BUS. Viac k joystickom TU.

Jakub Kejduš

Kontaktujte nášho špecialistu