CZ / SK

Tlakové zosilňovače HC2P

Táto skupina je typická pre čerpadlo so zosilňovačom tlaku, napájané z batérie. MiniBOOSTER® HC2P je kombinácia zosilňovača tlaku skupiny HC2 a zubového hydrogenerátora. Podobne ako pri iných typoch zosilňovača tlaku, dochádza na vysokotlakovej strane k stlačeniu oleja. Vďaka zubovému hydrogenerátoru je možné nastaviť vysoký tlak, zmenami tlaku na nízkotlakovej strane.


Vstupný tlak:

  • 0,4 -2 bar


Výstupný tlak:

  • Tlak až 650 bar

 

Na vyžiadanie je možný i vyšší výstupný tlak