CZ / SK

Tlakové senzory

Zapojenie pinov konektora Deutsch DT04 Výstupný signál 10-90% výstupného napätia
Pin1 napájanie -
Pin2 napájanie +
Pin3 Nezapojené
Pin4 Výstupný signál +

 

  Min. Nom. Max.
Rozsah plniaceho tlaku (bar) 0   55
Rozsah vysokého tlaku (bar) 0   550
Dovolený tlak (bar) 3x rozsah tlaku
Pretlak (bar) 7x rozsah tlaku
Trieda presnosti (%FS)     ±0.50
Stabilita (%/rok)     ±0.10