CZ / SK

SASA - riadiaci senzor

Napájacie napätie 9 až 32 V DC
Mechanický vstupný rozsah Kontinuálne otočenie o 360 °
Výstup CAN V2.0B pasívny (kompatibilný s J1939)
Kódovanie: 125, 250 or 500 kb/s
Rozlíšenie <0.1°
Teplotný rozsah -30° to 85°C