CZ / SK

PPU - Rýchlostný a teplotný senzor

  Min. Nom. Max.
Napájacie napätie (v DC) 4,75 5 5,25
Ochrana napájania (V DC) - - 30
Max. potrebný napájací prúd mA - - 25
Prevádzkový režim NPN & PNP
Konektor DEUTSCH DTM - Series 6-Pin DTM 04-06
Teplotný rozsah  -40°C trvalý +104°C krátkodobý °C
Vibrácie 30G