Ovládací prvky

Dlouhodobě se snažíme nabízet operátorům co možná nejvíce ergonomická a moderní rozhraní pro komunikaci se strojem. Námi dodávaná CAN zařízení v rámci rozhraní člověk-stroj (HMI – Human Machine Interface) kombinují ergonomii, odolnost a moderní prvky a představují kompaktní řešení pro otevřené i uzavřené kabiny strojů. Ať už se jedná o HMR (Human Machine, CAN Rotary) nebo HMC (Human Machine, CAN Control) zařízení.