CZ / SK

Ostatní

• Hydrostatické servoriadenia OSQ

• Hydromechanické servoriadenia TAD 
• Rozsah geom. objemov TAD - 100, 160 cm3/ot.
                                           OSQ - 640-4000 cm3/ot.

• Maximálny tlak TAD - 70 bar
                            OSQ - 210 bar
• Posilovač riadenia (mechanické riadenie s hydraulickým posilovaním – typ TAD)

 

Typ servoriadenia Komponenty Odporúčaný prietok oleja (l/min) Maximálny tlak servoriadeni (bar) Geometrický objem (cm3)
TAD TAD 10-16 70 100, 160
OSQ OSQ + OSPBX 64-400 210 640-4000