CZ / SK

Moduly

Rodina produktov PLUS+1 pre riadenie strojov obsahujú: riadiace jednotky (mikrokontroléry), grafické displeje (terminály) a vstupné ovládače pre operátorov, vrátane joystickov a prstových ovládačov.

PLUS+1 riadiace jednotky a vstupno/výstupné rozširujúce moduly sú navrhnuté tak, aby celkové systémy riadenia stroja boli pružné, rozšíriteľné, výkonné, a nákladovo efektívne.

Tieto moduly dokážu komunikovať navzájom, alebo s inými zariadeniami pomocou Controller Area Network (CAN), dátovej zbernice.

PLUS +1 hardvérové produkty sú navrhnuté tak, aby boli rovnako účinné v systéme CAN, s inteligenciou v každom uzle, alebo ako samostatné kontroléry pre menšie systémy strojov.

PLUS+1 systémy sú postupne rozšíriteľné: k zbernici stroja možno ľahko pridať rozširujúce moduly, čím je možné zvýšiť možnosti systému alebo výpočtový výkon.

PLUS+1 produkty využívajú modulárny dizajn všade kde je to možné. Táto modularita sa vzťahuje aj na kryty výrobkov, konektory a riadiace obvody. Päť štandardných telies: 12, 24, 50, 88 a 90 - pin, momentálne pokrýva celú produktovú radu.

 
Riadiace jednotky - MC

  MC012 MC024 MC050 MC088 MC090
Usporiadanie pinov  010, 012, 020, 022, 026, 029, 110,112 010, 012, 020, 021 022, 024, 01A 010, 012, 055, 110, 112, 120, 122, 15B 015, 15B 020, 022
Napájacie napätie (V DC) 9-36 36 9-16   9-36 9-36 
Prevádzková teplota-okolie od -40oC do 70oC od -40oC do 70oC od -40oC do 70oC od -40oC do 70oC od -40oC do 70oC
EMI/RFI rating (V/M) 100 100 100  100  100 
Hmotnosť (kg) 0,40 0,40 0,40  0,96  1,368 
Prípustné vibrácie IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64  IEC 60068-64 
Max. napájací prúd (A) 8 8 40  100  85,5
Max. výstupný prúd (A) 8 8 100  85 

  
Riadiace jednotky so zvýšenou bezpečnosťou - SC (Od bežného sa odlišuje použitím dvojitého procesora, pričom všetky dôležité operácie a signály sú zdvojené. Činnosť jedného procesora je okamžite kontrolovaná druhým.)

  SC024-010 SC024-020 SC050-020
Napájavie napätie (V DC) 7-36 7-36 7-36
Prevádzková teplota-okolie od -40oC do 85oC od -40oC do 85oC od -40oC do 85oC
EMI RFI rating (V/m) 150 150 150
Hmotnosť (kg) 0,40 0,40 0,53
Prípustné vibrácie IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64
Max. napájací prúd (A) 8 24 40
Max. výstupný prúd (A) 8 8 8

 
Vstupné rozšírujúce moduly - IX

  IX012-010 IX024-010 IX024/020
Napájacie napätie (V DC) 10-36 10-36 9-36
Prevádzková teplota-okolie od -40oC do 70oC od -40oC do 70oC od -40oC do 70oC
EMI/RFI rating (V/M) 100 100 100
Hmotnosť (kg) 0,34 0,40 0,40
Prístupné vibrácie IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64
Max. napájací prúd (A)  - - 24
Max. výstupný prúd (A) - -

 
Výstupné rozšírujúce moduly - OX

  OX012-010 OX012-110 OX024-010
Napájacie napätie (V DC) 9-36 9-36 9-36
Prevádzková teplota-okolie od -40oC do 80oC od -40oC do 70oC od -40oC do 80oC
EMI RFI rating (V/m) 100 100 100
Hmotnosť (kg) 0,34 0,34 0,40
Prípustné vibrácie IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-64
Max. napájací prúd (A) 16 8 32
Max. výstupný prúd (A) 8 8 8