CZ / SK

Hydromotory série TV

Vďaka trvalej práci pri vysokom tlaku sú motory série TV ideálne pre náročné použitie. TV motory umožňujú plynulú variáciu geometrického objemu. Z ľubovoľného geometrického objemu je možné ho prepnúť na 0cm3. Maximálnu účinnosť umožňuje vynikajúci výkon motorov, a to aj pri 10% maximálneho objemu.

 

Model Geometrický objem (cm3) Menovitý krútiaci moment (Nm) Maximálny výkon (kW)
TV 1.5 60 - 241 0,95 - 3,82 80 - 110
TV 2.5 88 - 352 1,40 - 5,60 100 - 140
TV 3.5 111 - 445 4,85 - 19,45 180 - 220