CZ / SK

Hydromotory série S

Konštantné motory SAI série S sú vysokorýchlostné veľkoobjemové radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou s geometrickým objemom 3000 – 6000 cm3. Je možné dosiahnuť až 3-násobne vyššie otáčky ako pri bežných radiálnych hydromotorov s CAM krivkou. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorov nie je použitá technolégia  statorového excentera, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

Model Geometrický objem (cm3) Menovitý krútiaci moment (Nm) Maximálny výkon (kW)
S7B 1373 - 4298 21,9 - 68,4 400
S9 2262 - 7697 36 - 122,5 500