CZ / SK

Hydromotory série P

Konštantné motory SAI série P sú radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou podobnej konštrukcie ako séria GM. Sú použié hliníkové diely, čo je zvášť vhodné pre aplikácie, kde sa požaduje nízka hmotnosť. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorov nie je použitá technolégia  statorového excentera, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

Model Geometrický objem (cm3) Menovitý krútiaci moment (Nm) Maximálny výkon (kW)
P1G 100 - 300 1,58 - 4,62 48
P2G 200 - 630 3 - 9,73 59