CZ / SK

Hydromotory série L

Konštantné motory SAI série L sú veľkoobjemové radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou s geometrickým objemom 3000 – 10.000 cm3. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorov nie je použitá technolégia  statorového excentera, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

Model Geometrický objem (cm3) Menovitý krútiaci moment (Nm) Maximálny výkon (kW)
L7B 2985 - 4666 47,5 - 74,2 150 - 225
L9 7696 - 10053 122,45 - 159,99 320