CZ / SK

Hydromotory série GS

Konštantné motory SAI série GS sú vysokorýchlostné radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou a výkonom pri nízkych aj vysokých otáčkach. Je možné dosiahnuť až 3-násobne vyššie otáčky ako pri bežných radiálnych hydromotorov s CAM krivkou. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorov nie je použitá technolégia  statorového excentera, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.


Model Geometrický objem (cm3) Menovitý krútiaci moment (Nm) Maximálny výkon (kW)
GS05 39 - 115 0,62 - 1,83 30-48
GS1 99 - 243 1,54 - 3,8 70
GS2 192 - 493 3 - 7,69 80
GS3 352 - 792 5,49 - 12,4 100
GS4 402 - 1116 6,27 - 17,4 150
GS5A 807 - 1816 12,6 - 28,3 200
GM6A 1690 - 2513 26,9 - 40 300