CZ / SK

Hydromotory série GM

Konštantné motory SAI série GM sú radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou a výkonom aj pri nízkych otáčkach. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorv, nie je použitá technolégia statorového excentera s CAM krivkou, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

Model Geometrický objem (cm3) Menovitý krútiaci moment (Nm) Maximálny výkon (kW)
GM05 40-200 0,62 - 3,04 20,33
GM1 99-314 1,54 - 4,9 48
GM2 192 - 623 3 - 9,73 59
GM3 352-987 5,49 - 15,4 80
GM4 402-1316 6,27 - 20,05 100
GM5A 526-2007 8,22 - 31,3 120
GM6 1690-3041 26,4 - 47,5 170