CZ / SK

Hydromotory OMS, OMT a OMV

• Vysoký výkon (OMS, OMT, OMV)
• Uzatvorený i otvorený okruh
• Dobrá účinnosť pri nízkych otáčkach
• Vysoký krútiaci moment
• Nenáročné na použité hydraulické kvapaliny
• Určené aj pre radiálne zaťaženie
• Tichý a plynulý chod
• Parkovacia brzda (OMT F...)
• Konštantný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok

Model Geom. objem (cm3) Nominálny tlak (bar) Krátkodobý tlak (bar) Max. dosiahnuteľný tlak (bar) Prietok (l/min) Max. výkon (kW)
OMS 80-400 175 210 225 75 21
OMT 160-500 200 240 280 125 40
OMV 315-800 200 240 *280 200 *64


Výsvetlivka
* - krátkodobo pri rozbehu alebo brzdení