CZ / SK

Hydromotory OMP, OMR a OMH

• Stredný výkon (OMP, OMR, OMH)
• Uzatvorený i otvorený okruh
• Dobrá účinnosť pri nízkych otáčkach
• Vysoký krútiaci moment
• Nenáročné na použité hydraulické kvapaliny
• Určené aj pre radiálne zaťaženie
• Tichý a plynulý chod
• Parkovacia brzda (OMR F...)
• Konštantný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok

Model Geometrický objem (cm3) Nominálny tlak (bar) Krátkodobý tlak (bar) Max. dosiahnuteľný tlak (bar) Prietok (l/min) Max. výkon (kW)
OMP 25-4000 140 175 200 60 13
OMR 50-375 175 200 225 60 15
OMH 200-500 175 200 225 75 18,5