CZ / SK

Hydromotory OML a OMM

• Malý výkon (OML, OMM)
• Uzatvorený i otvorený okruh
• Dobrá účinnosť pri nízkych otáčkach
• Vysoký krútiaci moment
• Nenáročné na použité hydraulické kvapaliny
• Určené aj pre radiálne zaťaženie
• Tichý a plynulý chod
• Konštantný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok

Model Geometrický objem (cm3) Nominálny tlak (bar) Krátkodobý tlak (bar) Max. dosiahnuteľný tlak (bar) Prietok (l/min) Max. výkon (kW)
OML 8-32 70 125 140 16 2
OMM 8-50 100 140 200 20 3,2