CZ / SK

Axiální pístové regulační hydrogenerátory série 42 a 4T

Axiálne piestové regulačné hydrogenerátory Série 42 a 4T pracujú na princípe výkyvnej dosky
uloženej v ložiskovom lôžku, s premenlivým geometrickým objemom a sú určené pre
použitie v uzavretých okruhoch. Prietok hydrogenerátora je úmerný vstupným otáčkam
hydrogenerátora a geometrickému objemu. Geometrický objem je plynulo nastaviteľný
od nuly až po maximum. Smer prietoku je možné zmeniť naklopením výkyvnej dosky na
opačnú stranu vzhľadom na neutrálnu polohu (s nulovým geometrickým objemom).

• Stredný výkon
• Uzatvorený okruh
• Robustné a ľahko ovládateľné
• Manuálne ovládanie geom. objemu (MDC)
• Elektrické ovládanie geom. objemu:
– proporcionálne bez spätnej väzby (NFPE)
– proporcionálne so spätnou väzbou (EDC)
– 3-polohové (F-N-R)
• 4 veľkosti: 028, 032, 041 a 051
• Kompletná rada ovládaní
• Preskúšané v ťažkých podmienkach
• Pomocné montážne príruby
• Jednoduché, aj tandemové prevedenie (tandemové 41T, 51T)
• Tlak do 420 bar

Model Geometrický objem (cm3) Max. tlak (bar) Max. otáčky (min-1) Hmotnosť (kg)
028PV 28,0 450 3750 34,5
032PV 31,8 350 3400 34,5
041PV 40,9 400 3450 42
051PV 51,0 350 3400 42

 

Model Geometrický objem (cm3) Max. tlak (bar) Max. otáčky (min-1) Hmotnosť (kg)
41T 41 415 3450 76
51T 51 350 3400 72


Axiální pístové regulační hydrogenerátory série 42 a 4T

Hydrogenerátory s. 42.pdf