CZ / SK

Axiální pístové regulační hydrogenerátory série 40

Axiálne piestové regulačné hydrogenerátory Série 40 pracujú na princípe výkyvnej dosky
uloženej v ložiskovom lôžku, s premenlivým geometrickým objemom a sú určené pre
použitie v uzavretých okruhoch. Prietok hydrogenerátora je úmerný vstupným otáčkam
hydrogenerátora a geometrickému objemu. Geometrický objem je plynulo nastaviteľný
od nuly až po maximum. Smer prietoku je možné zmeniť naklopením výkyvnej dosky na
opačnú stranu vzhľadom na neutrálnu polohu (s nulovým geometrickým objemom).

• Stredný výkon
• Uzatvorený okruh
• Robustné a ľahko ovládateľné
• 4 veľkosti: 025, 035, 044 a 046
• Kompletná rada ovládaní:
-hydraulické (HDC)
-priame, manuálne (DDC)
elektrické:
-proporcionálne bez spätnej väzby (NFPE)
-proporcionálne so spätnou väzbou (EDC)
-3-polohové (F-N-R)
• Preskúšané v ťažkých podmienkach
• Pomocné montážne príruby
• Jednoduché, aj tandemové prevedenie
• Tlak do 350 bar

Model Geometrický objem (cm3) Max. tlak (bar) Max. otáčky (min-1) Váha (kg)
025 25 350 5000 19
035 35 350 4500 25
044 44 350 4100 25
046 46 350 4100 33

 

Model Geometrický objem (cm3) Max. tlak (bar) Max. otáčky (min-1) Váha (kg)
025 Tandem 25 350 5000 25
035 Tandem 35 350 4500 45
044 Tandem 44 350 4100 45
046 Tandem 46 350 4100 59


Axiální pístové regulační hydrogenerátory série 40

Hydrogenerátory s.40.pdf