CZ / SK

Axiální pístové regulační hydrogenerátory série 20

Axiálne piestové regulačné hydrogenerátory Série 20 pracujú na princípe výkyvnej dosky
uloženej v ložiskovom lôžku, s premenlivým geometrickým objemom a sú určené pre
použitie v uzavretých okruhoch. Prietok hydrogenerátora je úmerný vstupným otáčkam
hydrogenerátora a geometrickému objemu. Geometrický objem je plynulo nastaviteľný
od nuly až po maximum. Smer prietoku je možné zmeniť naklopením výkyvnej dosky na
opačnú stranu vzhľadom na neutrálnu polohu (s nulovým geometrickým objemom).

• Integrované doplňovacie čerpadlo
• Jednoduché a tandemové prevedenie
• Vhodné pre pohony malých valcov
• Vhodné aj pre pohony domiešavačov betónu
• Tlak do 420 bar

Model Geometrický objem (cm3) Max. tlak (bar) Max. otáčky (min-1) Hmotnosť (kg)
33 33,1 420 3600 40
52 52 420 3500 47
70 69,8 420 3300 63
89 89 420 3000 78
166 165,8 420 2500 165
227 227,3 420 2200 198
334 333,7 420 2200 270


Axiální pístové regulační hydrogenerátory série 20

Hydrogenerátory s.20, Data sheet.pdf