CZ / SK

ACX - Potenciometrový rotačný senzor polohy

Vstupné napätie Maximálne 24 voltov
Výstupné napätie 30% až 70% vstupu
Odpor 1000 ohms, +20%
Prevádzková teplota -18°C až 77°C
Skladovacia teplota -40°C ať 77°C
Hmotnosť 1,2kg