Tlakové senzory

Výrobce Danfoss

Zapojenie pinov konektora Deutsch DT04Výstupný signál 10-90% výstupného napätia
Pin1napájanie -
Pin2napájanie +
Pin3Nezapojené
Pin4Výstupný signál +
Min.Nom.Max.
Rozsah plniaceho tlaku (bar)055
Rozsah vysokého tlaku (bar)0550
Dovolený tlak (bar)3x rozsah tlaku
Pretlak (bar)7x rozsah tlaku
Trieda presnosti (%FS)±0.50
Stabilita (%/rok)±0.10