Hydromotory série S

Výrobce Sai

Konštantné motory SAI série S sú vysokorýchlostné veľkoobjemové radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou s geometrickým objemom 3000 – 6000 cm3. Je možné dosiahnuť až 3-násobne vyššie otáčky ako pri bežných radiálnych hydromotorov s CAM krivkou. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorov nie je použitá technolégia statorového excentera, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

ModelGeometrický objem (cm^3)Menovitý krútiaci moment (Nm)Maximálny výkon (kW)
S7B1373 - 429821,9 - 68,4400
S92262 - 769736 - 122,5500