Hydromotory série GS

Výrobce Sai

Konštantné motory SAI série GS sú vysokorýchlostné radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou a výkonom pri nízkych aj vysokých otáčkach. Je možné dosiahnuť až 3-násobne vyššie otáčky ako pri bežných radiálnych hydromotorov s CAM krivkou. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorov nie je použitá technolégia statorového excentera, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

ModelGeomatrický objem (cm^3)Menovitý krútiaci moment (NmúMaximálny výkon (kW)
GS0539 - 1150,62 - 1,8330 - 48
GS199 - 2431,54 - 3,870
GS2192 - 4933 - 7,6980
GS3352 - 7925,49 - 12,4100
GS4402 - 11166,27 - 17,4150
GS5A807 - 181612,6 - 28,3200
GM6A1690 - 251326,9 - 40300