Hydromotory série GM

Výrobce Sai

Konštantné motory SAI série GM sú radiálne piestové hydromotory s vysokou účinnosťou a výkonom aj pri nízkych otáčkach. Na rozdiel od ostatných výrobcov radiálnych piestových motorv, nie je použitá technolégia statorového excentera s CAM krivkou, ale je používaný excenter na hriadeli rotora. Týmto riešením je výrazne znížená bočná záťaž piestov a válcov, čo vedie k lepšej životnosti a spoľahlivosti. Zároveň je vďaka nižšiemu vnútornému treniu znížené nežiadúce ohrievanie hydromotorov.

ModelGeometrický objem (cm^3)Menovitý krútiaci moment (Nm)Maximálny výkon (kW)
GM0540 - 2000,62 - 3,0420,33
GM199 - 3141,54 - 4,948
GM2192 - 6233 - 9,7359
GM3352 - 9875,49 - 15,480
GM4402 - 13166,27 - 20,05100
GM5A526 - 20078,22 - 31,3120
GM61690 - 304126,4 - 47,5170