Hydromotory OMS, OMT a OMV

Výrobce Danfoss

  • Vysoký výkon (OMS, OMT, OMV)
  • Uzavřený i otevřený okruh
  • Dobrá účinnost při nízkých otáčkách
  • Vysoký krouticí moment
  • Nenáročné na použité hydraulické kapaliny
  • Určené i pro radiální zatížení
  • Tichý a plynulý chod
  • Parkovací brzda (OMT F…)
  • Konstantní krouticí moment v celém rozsahu otáček

Vysvětlivky
* – krátkodobě při rozběhu nebo brzdění

ModelGeom. objem (cm^3)Nominální tlak (bar)Krátkodobý tlak (bar)Max dosažitelný tlak (bar)Průtok (l/min)Max. výkon (kW)
OMS80 - 4001752102257521
OMT160 - 50020024028012540
OMV315 - 800200240*280200*64