Hydromotory OMS, OMT a OMV

Výrobce Danfoss

  • Vysoký výkon (OMS, OMT, OMV)
  • Uzatvorený i otvorený okruh
  • Dobrá účinnosť pri nízkych otáčkach
  • Vysoký krútiaci moment
  • Nenáročné na použité hydraulické kvapaliny
  • Určené aj pre radiálne zaťaženie
  • Tichý a plynulý chod
  • Parkovacia brzda (OMT F…)
  • Konštantný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok

Výsvetlivka
* – krátkodobo pri rozbehu alebo brzdení

ModelGeom. objem (cm^3)Nominálny tlak (bar)Krátkodobý tlak (bar)Max dosiahnuteľný tlak (bar)Prietok (l/min)Max. výkon (kW)
OMS80 - 4001752102257521
OMT160 - 50020024028012540
OMV315 - 800200240*280200*64