Hydromotory OML a OMM

Výrobce Danfoss

  • Malý výkon (OML, OMM)
  • Uzatvorený i otvorený okruh
  • Dobrá účinnosť pri nízkych otáčkach
  • Vysoký krútiaci moment
  • Nenáročné na použité hydraulické kvapaliny
  • Určené aj pre radiálne zaťaženie
  • Tichý a plynulý chod
  • Konštantný krútiaci moment v celom rozsahu otáčok
ModelGeometrický objem (cm^3)Nominálny tlak (bar)Krátkodobý tlak (bar)Max. dosiahnuteľný tlak (bar)Prietok (l/min)Max. výkon (kW)
OM8 - 3270125140162
OMM8 - 50100140200203,2