Zubové hydromotory

Producer Danfoss

 • Otvorený okruh
 • Geom. objem od 2,6 do 88,2 cm3/ot.
 • Jednosmerné (SKU, SNU) a obojsmerné (SKM, SNM)
 • Modulárna, tlakovo vyvážená konštrukcia
 • Verzie s drážkovaným, valcovým kužeľovým ukončením hriadeľa
 • Štandartné, i špeciálne montážne príruby
 • Európske, DIN, O-krúžkové a BSPP hydraulické prípoje
 • Množstvo voliteľných tlakových ventilov
 • Ložiskom podopreté zostavy umožňujú vysoké radiálne zaťaženie
 • Vysoká spoľahlivosť a výkonnosť
 • Kompaktnosť a nízka hmotnosť
 • Nízka hlučnosť
 • Tlak do 280 bar
ModelGeom. objem (cm^3)Max. tlak v závislosti na geom. objem (bar)Min. otáčky v závislosti na geom. objem (min^-1)Max. otáčky v závislosti na geom. objem (min^-1)Hmotnosť v závislosti na geom. objem (kg)
SKM12,6 - 12,0140 - 270800 - 10002000 - 40001,02 - 1,65
SKU12,6 - 12,0140 - 270800 - 10002000 - 40001,02 - 1,65
SNU12,6 - 12,0140 - 270800 - 10002000 - 40001,02 - 1,65
SKU28,4 - 25,2180 - 280500 - 7003500 - 40002,4 - 3,3
SNU28,4 - 25,2180 - 280500 - 7003500 - 40002,4 - 3,3
SNM28,4 - 25,2180 - 280500 - 7003500 - 40002,4 - 3,3
SNU322,1 - 88,2150 - 2508002100 - 25006,8 - 8,9
SNM322,1 - 88,2150 - 270600 - 8002100 - 25006,8 - 8,9