Planetové převodovky

Producer Reggiana Riduttori

Planétove prevodovky
Planétové a kuželoplanétové prevodovky Reggiana Riduttori ponúkajú široký výber výstupných prevodov a krútiacich momentov.

Možnosti použitia:

  • vnútorné hriadele s vnútorným ozubením
  • vstupné párové uhlové stupne
  • výstupné príruby s rôznymi hriadeľmi

Prevodovky možno aplikovať v rôznych priemyselných odvetviach.

Patková verzia planétovej prevodovky:
Tieto typy prevodoviek sú vhodné pre aplikácie v priemysle a to do všetkých typov strojov. Ponúkame ich od 65 do 750 daNm a na výstupe sú pripevnené na patkovú prírubu. Na prenos pohybu sú vybavené valcovým vstupným hriadeľov.

Planétové prevodovky – verzia s dutým valcovým hriadeľom:
Tieto typy prevodoviek sú vhodné v priemyselných zariadeniach, ktoré sú typické vibráciami a neustálou inverziou chodu. Ponúkame ich od 310 do 55000 daNm. Prevodovky sú vybavené dutým valcovým hriadeľom a to pre všetky typy reakčných ramien a sťahovacích krúžkov.

Planétove prevodovky – verzia s pastorkom
Tieto prevodovky sa  využívajú pre zariadenia ako sú napr. rýpadlá, prístavné žeriavy, žeriavy na nákladné autá a pod. Sú ideálne pre všetky typy axiálnych ložísk. Ponúkame ich od 500 daNm do 1700 daNm. Tieto prevodovky sú vybavené pastorkom integrovaným na hriadeli a oceľovou výstupnou prírubou.