Rozhovor s jednatelem Jakubem Kejdušem

„Na možnosti, které přináší digitalizace a automatizace, se díváme optimisticky.“

(Rozhovor pro Litovelské noviny, číslo 7-8/2021)

Když se minulý rok začalo kopat na pozemku v průmyslové zóně Nasobůrky, tak se všichni ptali, co tam asi vznikne. Jednou z teorií, zejména dětí, bylo, že to bude McDonald’s. Ten tam tedy nakonec nevznikl – vznikla tam firma Technotrade. Můžete našim čtenářům přiblížit, čím se firma zabývá?
Jednoduše řečeno – dáváme do pohybu stroje z nejrůznějších odvětví. Našimi zákazníky jsou nejčastěji výrobci zemědělské, lesní, stavební nebo komunální techniky, pro které navrhujeme systémová řešení strojů. V podstatě se zabýváme třemi hlavními oblastmi: mobilní hydraulikou, řídicími systémy a elektrifikací strojů. Umíme tedy pro daného výrobce vymyslet, jak se budou jednotlivé části stroje pohybovat, tak aby plnily požadované funkce. Zároveň jsme schopní naprogramovat elektronický software pro řízení celého stroje a dodat ho zákazníkovi včetně ovládacích prvků jako jsou displeje, joysticky nebo dálková ovládání. A naší třetí specializací jsou elektrické pohony, které, podobně jako v automobilovém průmyslu, zažívají ve světě strojního inženýrství velký rozmach. Děti z Litovelska tedy bohužel musíme zklamat – hamburgery ani hranolky u nás nekoupíte.

Jak jste už zmínil, jednou z oblastí, kterou se zabýváte, je elektrifikace strojů tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Můžete více přiblížit, o co přesně jedná?
Jak už jsem naznačil, vývoj technologie se u strojů a průmyslové techniky v mnohém podobá automobilovému průmyslu. Ať už jde o využívání elektroniky a inteligentního počítačového řízení, nebo právě výměnu tradičních spalovacích motorů za elektrický pohon. Obecně jsme přesvědčení, že v porovnání s motory využívajícími fosilní paliva převažují u elektricky poháněných strojů výhody, které ocení zejména koncoví uživatelé. Pokud se jako zdroj použije velkokapacitní baterie, dosahuje elektrická technika výdrže dostačující na celodenní provoz. Díky tichému chodu se navíc provozovatelé nemusí tolik omezovat hlukovými limity, což jim teoreticky umožňuje udržet stroj v provozu větší část dne. Velkým plusem je samozřejmě také zcela bezemisní provoz a tím pádem výrazně nižší zátěž pro životní prostředí. A co se týče konkrétních projektů, v nedávné době jsme se podíleli například na vývoji plně elektrické verze smykového nakladače (lidově známého jako „bobek“) nebo elektricky poháněného zahradního štěpkovače na zpracování dřevěného odpadu. Zajímavou výzvou bylo i řešení pohonu tréninkového elektrického motocyklu určeného pro výcvik profesionálních jezdců.

Moderní technologie se do našich životů čím dál více promítají. I Vy se zabýváte digitalizací a modernizací pracovních strojů. V čem to spočívá? Dá se říci, že za několik let už tady budou pracovat stroje, jezdit auta atd. bez lidí – to je naše budoucnost?
Je to tak, moderní technologie k dnešní době už neodmyslitelně patří a staly se přirozenou součástí našich každodenních životů, ať už v práci nebo doma. My jako technologická společnost se na možnosti, které přináší digitalizace a automatizace, díváme optimisticky. Vidíme v nich velký potenciál a bereme je jako příležitost, jak postupně zlepšovat efektivitu práce a ve výsledku tak prospět produktivitě a celkové kondici ekonomiky. Společně s dalším partnerem momentálně pracujeme hned na několika projektech autonomně řízených strojů, což je oblast, která je z našeho pohledu nesmírně zajímavá. Autonomní technika nepotřebuje ke svému provozu přítomnost člověka. Ať už tedy jde o auto, sekačku nebo třeba zemědělskou techniku, stroj pracuje zcela samostatně bez nutnosti lidského dohledu. To je možné zejména díky promyšlenému řídicímu systému a detailnímu mapování okolí pomocí soustavy senzorů, radarů a kamer. Rozšíření těchto strojů do běžného provozu nepochybně ještě nějakou dobu potrvá, pokud bych měl ale odpovědět na Vaši otázku – ano, je velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti budeme kolem sebe normálně vídat stroje bez řidiče, ať už na silnicích nebo na poli.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se z většího města Olomouce přestěhovali právě sem?
Důvody jsou poměrně jednoduché – naše původní sídlo v Olomouci už prostorově nevyhovovalo potřebám provozu firmy a hledali jsme proto pozemek, na němž bychom mohli postavit novou budovu. Přímo v Olomouci nebo její těsné blízkosti byla nabídka velmi omezená, proto jsme okruh hledání rozšířili. Po několikaměsíčním pátrání nám jako nejzajímavější varianta přišel právě pozemek, na kterém sídlíme dnes. Přesvědčila nás mimo jiné velmi dobrá dopravní dostupnost z Olomouce a zároveň strategické umístění přímo u sjezdu z dálničního tahu. Byť se nejednalo přímo o městský pozemek, ocenili jsme také velmi vstřícný přístup zástupců města a příslušných úřadů, díky čemuž stavba proběhla relativně rychle a bez větších komplikací. Příjemným bonusem pak bylo, že přesun k Litovli udělal radost i velké části zaměstnanců, celá třetina jich totiž shodou okolností dojíždí právě z tohoto regionu, další pak z okolí Náměště na Hané nebo Křelova. Zaměstnanců bydlících přímo v Olomouci je u nás paradoxně menšina.

Kdo je Vaším typickým odběratelem?
Pokud se bavíme o vývoji systémů pro stroje, pak jsou našimi zákazníky z drtivé většiny firmy zabývající se výrobou strojů. Nejčastěji se jedná o české nebo slovenské výrobce lesní, zemědělské, stavební a komunální techniky, máme za sebou ale i projekty realizované pro společnosti z jiných zemí v rámci Evropy. Kromě inženýrství se zabýváme také servisem a prodejem náhradních dílů pro hydrauliku. Fungujeme tedy zároveň jako dodavatel hydraulických dílů pro různá servisní střediska, ale i jednotlivé zemědělce nebo lesníky, kteří potřebují nahradit nefunkční díl na svém stroji, případně ho chtějí nechat opravit.

Kolik systémů ročně Vaše firma „vyrobí“? Jak jsou časově náročné a jak velký tým lidí na vzniku jednoho systému pracuje?
V průměru za rok dokončíme mezi šesti a deseti projekty. Počty se rok od roku různí a závisí na tom, jak se nám zrovna sejdou dlouhodobější zakázky. Různá je i časová náročnost práce na jednotlivých řešeních, nejčastěji se ale pohybuje v rozmezí od šesti měsíců do jednoho roku. Pokud se jedná o vývoj opravdu komplexního systému, od hydrauliky přes řídicí software až po elektrický pohon, pracuje na projektu většinou tým tří nebo čtyř konstruktérů a programátorů.

Jste rodinná firma s 30letou zkušeností v oboru. Přesto, je i pro Vás těžké si v dnešní době udržet pozici na trhu?
I když se nám za tři dekády podařilo vybudovat si poměrně silnou pozici na českém a slovenském trhu, rozhodně neusínáme na vavřínech. Trendy v průmyslu a v technologických oborech obzvlášť se vyvíjí rychlým tempem. Je proto důležité snažit se na ně reagovat co nejpružněji a v ideálním případě se i spolupodílet na jejich směřování. V posledních letech vnímáme jako klíčové už zmiňované oblasti autonomního řízení a využívání hybridního a elektrického pohonu, snažíme se tedy být aktivní zejména v těchto odvětvích. Ceníme si skutečnosti, že s většinou našich českých a slovenských zákazníků se nám podařilo vybudovat dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře. To nám umožňuje uvažovat v delším časovém měřítku a postupně společnými silami inovovat jednotlivé stroje, tak abychom byli z hlediska technologické úrovně vždy o krok napřed.

Jaké je dle Vás postavení českého průmyslu na světovém trhu?
Česká strojírenská škola má podle mého názoru v Evropě i ve světě stále zvučné jméno. Působí u nás celá řada středních a menších výrobců, kteří možná nejsou v rámci široké veřejnosti tolik známí, o to zajímavější jsou ale stroje, které produkují. Ať už jde o lesní, komunální nebo třeba vojenskou techniku, z vlastní zkušenosti můžu říct, že u nás každoročně vzniká několik strojů, které svými parametry, kvalitou zpracování a technologickou vyspělostí směle obstojí v rámci evropské a často i světové konkurence. To dokládá skutečnost, že mimo evropské země naši zákazníci opakovaně a s úspěchem exportují své produkty do Severní i Jižní Ameriky, na Blízký Východ, do Japonska, Jižní Koreje, Indonésie nebo třeba Austrálie.

Jakub Kejduš

Kontaktujte našeho specialistu

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.